N P A : 021- 023

Bambang Sunarko

Bambang Sunarko

Bidang Mikro, Pusat Penelitian Biologi LIPI

Jl. Raya Jakarta-Bogor Km.46

Cibinong Science Center

bambang.sunarko@lipi.go.id

bsunbiol@gmail.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s